Op dit product is onze slaaggarantie van toepassing. Dat wil zeggen dat wij je examengeld terugbetalen als je bent gezakt voor je theorie examen.

Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:

 • je hebt een 15-uur online product van theorie-leren.nl aangeschaft, of;
 • je hebt een 15-uur Internetkaart van theorie-leren.nl aangeschaft, of;
 • je hebt een pakket van theorie-leren.nl aangeschaft waarin één van bovenstaande producten is opgenomen;
 • je hebt minimaal 20 verschillende proefexamens 1x doorlopen, voordat je op theorie-examen bij het CBR bent gegaan;
 • je bent voor minimaal 4 verschillende proefexamens achtereenvolgens (in één sessie) geslaagd, voordat je op theorie-examen bij het CBR bent gegaan;
 • je bent gezakt voor het theorie-examen bij het CBR;
 • je hebt binnen 30 dagen na je theorie-examen bij het CBR je originele CBR theorie examenbewijs gestuurd naar: Theorie-leren.nl,Postbus 221, 5680 AE Best;
 • je hebt duidelijk je naam, adres, telefoonnummer, e-mail adres, bankrekeningnummer en gebruikersnaam van theorie-leren.nl vermeld;
 • de naam op het CBR theorie examenbewijs moet overeenkomen met de naam die je hebt ingevuld op theorie-leren.nl.

Het examengeld is vastgesteld op € 28,55.

VekaBest stort 100 Euro op je rekening indien je voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • je hebt een 15-uur online product van theorie-leren.nl aangeschaft, of;
 • je hebt een 15-uur Internetkaart van theorie-leren.nl aangeschaft, of;
 • je hebt een pakket van theorie-leren.nl aangeschaft waarin één van bovenstaande producten is opgenomen;
 • je bent gestart met je opleiding na 1 januari 2012;
 • je hebt minimaal 20 verschillende proefexamens 1x doorlopen, voordat je op theorie-examen bij het CBR bent gegaan;
 • je bent voor minimaal 4 proefexamens achtereenvolgens geslaagd, voordat je op theorie-examen bij het CBR bent gegaan;
 • je bent foutloos geslaagd voor het theorie-examen bij het CBR;
 • je hebt binnen 30 dagen na je theorie-examen een kopie van het CBR theorie-examenbewijs opgestuurd naar: VekaBest BV, Afdeling theorie-leren, Postbus 221, 5680 AE Best;
 • je hebt duidelijk je naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mail adres, rekeningnummer en je gebruikersnaam op theorie-leren.nl vermeld;
 • de naam op het CBR theorie-examenbewijs moet overeenkomen met de naam die je hebt ingevuld op theorie-leren.nl.

Overige voorwaarden:

 • op één aangekocht product per examencategorie wordt maximaal eenmaal het examengeld vergoed;
 • op één aangekocht product per categorie wordt maximaal eenmaal 100 Euro uitbetaald;
 • deze actie geldt alleen voor het theorie-examen in de categorie waarvoor het product is aangekocht;
 • de actievoorwaarden zoals gepubliceerd op het moment van indienen van het verzoek zijn van toepassing;
 • wij behouden ons het recht om de actievoorwaarden aan te passen.